Животни значај филозофске културе у савременом свету

Проф. др Миланко Говедарица

Животни значај филозофске културе у савременом свету

Сажетак. Разматраће се недоумице о користи и штети филозофске културе и филозофирања у савременом свету. Заступаће се теза да преовлађују корисни учинци, тј. да филозофија има важну улогу у побољшању савременог живота. Филозофска култура ће се анализирати у контексту њених релација према уметничкој, религијској, научној и политичкој култури. Посебна пажња ће бити посвећена испитивању оправданости критике природнонаучног сцијентизма и потенцирања важног статуса филозофије унутар духовних наука. Биће расветљен индивидуални и социјални значај филозофске културе у данашњем свету, односно њена важност за формирање савремене личности кроз унутрашње делање, као и за редукцију актуелних друштвених сукоба кроз комуникативно делање.

Кључне речи: филозофска култура, савременост, унутрашње делање, комуникација, мудрост живљења.