НА ДАНАШЊИ ДАН

НА ДАНАШЊИ ДАН

На данашњи дан 25. децембра 2000. године умро је један од највећих логичара и најзначајнијих филозофа аналитичке традиције Вилард ван Орман Квајн. Рођен је 25. јуна 1908. године у Охају. Предавао је на универзитету логику и теорију скупова. Сматрао је да је логика првог реда једина права логика и развио је сопствени систем математике и теорије скупова познат као Нови темељи (New Foundations). Био је сцијентиста, емпириста, а неки га сврставају и у прагматисте. Захваљујући његовим онтолошким расправама са Карнапом и тезом о онтолошкој релативности сматра се оснивачем нове филозофске дисциплине метаонтологије. Међу најпознатија његова дела спадају Две догме емпиризма (Two Dogmas of Empirisicm) (1951), Реч и предмет (Word and Object) (1960), Онтолошка релативност и други есеји (Ontological Relativity and Other Essays) (1969), О ономе чега има (On What There Is) (1948), Натуралистичка епистемологија (Epistemology Naturalised) (1969).