НА ДАНАШЊИ ДАН

НА ДАНАШЊИ ДАН

На данашњи дан 16. јануара 1838. рођен је Франц Брентано (Franz Brentano). Аустријски филозоф и теолог, немачког порекла. Брентано је одгајан у католичкој породици и првобитно је стекао теолошко образовање. Током студија, научивши старогрчки и латински, темељно се упознао са схоластичком филозофијом и њеним великим учитељем, Филозофом Аристотелом. Под менторством Тренделенбурга, једног од најважнијих истраживача одговорног за обнову интересовања за проучавањем Аристотела на немачком говорном подручју, Брентано докторира на тему О вишесмислености бивствујућег код Аристотела (Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles) 1862., да би потом хабилитирао поново на Аристотелу са темом Аристотелова психологија, прецизније његово учење и стваралачком уму (Die Psychologie des Aristoteles, insbesondereseine Lehre vom Nous Poietikos) 1867. године. Главни појам Брентанове филозофије јесте интенционалност . Уводи га у капиталном делу Психологија са емпиријског становишта 1874. као суштинску структуру и дискриминаторно својство менталног. Сматра се претечом феноменолошке школе, јер је управо његов ученик Едмунд Хусерл свој пројекат феноменологије утемељио на анализи интенционалности. Брентано је био изврстан предавач и својим жаром са филозофирање пленио бечке студенте, те су многи од њих постали пажње вредни мислиоци. Умире у дубокој старости 1917. године