НА ДАНАШЊИ ДАН

НА ДАНАШЊИ ДАН

На данашњи дан 13. новембра 354. године у римској провинцији Нумидији рођен је један од највећих филозофа и теолога касне антике Августин. Католичка црквена традиција препознаје га као светитеља, док је у православној признат као блажен. Пореклом бербер, постаје хришћанином у 30. години живота, услед духовног преображаја, који је уследио дугогодишњим духовним лутањима и тражењима. Изванредно плодан као писац, дубок и разгранат као мислилац, Августин је оставио за собом огроман број дела, изузетног значаја
за потоњу повест хришћанског света. Међу најзначајнија свакако спадају Confessiones (Испосвести), De trinitate (О тројству), In Epistolam Joannis Ad Parthos Tractatus Decem (Омилије), Decivitate Dei (О држави Божијој), De spiritu et littera (О слову и духу). Филозофска релевантност Августиновог схватања језика, времена и човека, у новом руху засијала је и у 20. веку својим присуством и третманом код тројице највећих филозофа тога столећа, а то су Хајдегер, Гадамер и Витгенштајн.