Она и брод

 

Војислав Божичковић

ОНА И БРОД

 Сажетак: Размотримо случај у ком субјекат посматра прамац и крму једног те истог брода на реци Тимок како извирују са леве и десне стране зграде Зајечарксе пиваре, док сама зграда блокира поглед на средину брода и то тако да она (субјект који посматра) погрешно мисли да посматра делове два различита брода. Она примећује да је „брод слева“ F, а „брод сдесна“ G, међутим њено незнање као резултат произилази из следећег извођења:

  1. Овај брод (показује на прамац брода) je F

Овај брод (показује на крму брода) je G

Нешто је и F и G

Обе премисе су истините, као и закључак, али захваљујући њеном незнању да F и G имају исту референцију, субјект посматрања неуспева да прихвати закључак као истинит.

Размотримо сада обрнути случај у ком субјекат посматра делове два различита брода у квалитативно истим околностима, приликом којих она примећује да „ово“ има својства F и G и доноси следећи закључак:

  1. Овај брод (показује на прамац првог брода) je F

Овај брод (показује на крму другог брода) je G

Нешто је и F и G

Премисе су истините о оба брода, закључак је лажан, али субјекат не успева да прихвати исти као лажан.

Судећи према рефереренцијалистичком становишту, обе премисе извођења (I) имају исти саставни садржај који, у повлачењу истинитог закључка, чини закључак (I) валидним. Ако је тако, субјекат не успева да препозна валидан закључак као валидан. Са друге стране, закљуачак (II) није валидан, а субјекат не успева да га препозна као невалидан.

Узмимо, затим у разматарње општеприхваћени услов да адекватни појам извођења по ком се у погледу својстава извођења мора бити начисто у вези дистинкције између чињеничних грешака и грешака у извођењу. Занемарујући ову дистинкцију, субјекат који делује као сасвим рационалан изгледа да чини једноставну логичку грешку у закључивању (Boghossian 2011, 457-458; Stalnaker 2008, 114-115). Ако то овако разумемо, као што то чине референционалисти, субјекат је занемарио разлику између чињеничних грешака и грешака у закључивању, услед које не успева да препозна валидно извођење (I) као валидно. Слично томе, субјекат грешећи у доношењу закључка (II), не успева да препозна невалидан  закључак као невалидан, где се поново дешава занемаривање горепоменуте дистинкције.

Молим за стрпљење у чекању 23. септембра и окупљање школе Felix Romuliana како би чули остатак ове приче, у доброј нади да ће се на крају можда доћи до задовољавајућег решења.