Пословна етика – одређујућа својства и перспективе


Ванредни професор др. Пепа Бузова

Универзитет Светих Ћирила и Методија у Великом Трнову, Бугарска

 

Пословна етика – одређујућа својства и перспективе

 

Сажетак: Пословна етика једна је од грана филозофије са најнепосреднијим утицајем на друштво. Она доприноси промени наших очекивања од посла и доводи до поимања друштвене улоге истог. Међу одређујућим својствима исте лежи усклађивање између сврха и средстава пословања, доводећи у питање традиционално разумевање профита као јединог циља пословања. Чињење добра као сврха по себи не може бити сматрана за један од таквих циљева. Даље, тврдићемо гаранцију једнаких права свих учесника у економском надметању заједно са балансом њихових интереса. Анализа ће бити спроведена са позиције вредносно-нормативног приступа у етици. То је повезано са усаглашавањем са вредностима које су већ прихваћене у заједници.