Сажетак

Душан Смиљанић
Филозофски факултет Универзитета у Београду

Појам личности: Свети Оци, Зизјулас и Хајдегер

Сажетак: У овом раду настојаћемо показати, ослањајући се на радове Јована Зизјуласа и православну духовну традицију, да је појам личности оригинални хришћански појам ране Цркве који за нужан услов постојања људске личности претпоставља Личног Тројичног Бога. Покушаћемо утврдити шта јесте тако појмљена личност, је ли она неко бивствујуће или начин бивствовања? Након тога настојаћемо да оквирно оцртамо конституцију њене онтолошке структуре, поглавито у односима појмова слободе, љубави и заједнице. У покушају што адекватније артикулације овог појма, показаћемо да је за извршење таквог задатка врло плодоносна употреба Хајдегерових онтолошких резултата из Бивствовања и времена. За крај показаћемо какве теолошке и пред-философске представе претпоставља овакав појам личности, те какве консеквенце повлачи по питању осмишљавања људског живота.

Кључне речи: личност, бивствовање, Зизјулас, Хајдегер, Свети Оци