Стара питања на новим раскршћима

 

Проф. др. Дејан Донев

Редовни професор Етике и Биоетике,

Институт за филозофију, Филозофски факултет у Скопљу, Универзитет „Св. Ћирил и Методиј“,

Бул. „Гоце Делчев“, 9А, 1000 Скопље, С. Македонија

donevdejan@fzf.ukim.edu.mk

 

СТАРА ПИТАЊА НА НОВИМ РАСКРШЋИМА

Сажетак

Проглас о крају филозофије првенствено представља резултат објаве о крају иделогије (Данијел Бел), затим објаве о крају историје (Франсис Фукијама), као и тезе о крају науке (Џон Хорган) и света самог (Џон Лезли). Што се филозофије тиче, ово за њу не представља ништа друго до упозорење, упућено од стране самог историјског процеса, да када се ступи у апоретичку ситуацију, оно што треба прво узети у разматрање, као што је то чест случај у историји, јесте потрага за новим почетком, другим почетком. Ових дана, слично томе каква је ситуација задесила филозофију, уобичајило се мњење да оваква ситуације јесте најплодније време за размишљање о могућим перспективама! То ће управо бити тема ауторовог истраживања.

Кључне речи: филозофија, могућности, перспективе, етички субјекат.