Структурализам и феноменологија македонске модерне музике

Ристо Солунчев

„Структурализам и феноменологија македонске модерне музике

Философија је одувек утицала на друге делатности људскога духа и дизајнирала естетичке парадигме појединих уметности. Структурализам и постструктуралистичка екстензија су ушли у широки југословенски философски дискурс шесдесетих година прошлог века принципијелно преко лингвистике у домену литературе и литературне критике као нека периферија главног тадашњег философског дешавања. Аутор испитује како се утицај пренео од литературе у проблем философског дизајна нове македонске модерне музике. Следи се ток мисли од литерарног критичара Душка Наневског до систем мишљења музиколога Душка Димитровског и његову закључну књигу из 1991 године „За наша музика“. Књига стипулира да је савремена македонска музика структурално детерминисана од самих историских датости народне традиционалне и класичне црквене музике на тлу Македоније и да иста структура нужно производи сасвим нове форме, хармонске саставе, и тонске низове али као еволутивни моменат саме условљавајуће структуралне датости. Књига је директно утицала на музичку групу „Анастасиа“ и на њихово стваралаштво као практична реализација идеје. Ово дешавање производи јасне културолошке и политичке импликације и ствара могућност за нову ипостас Балкана и његову музику.