ТЕОДОСИЈУС ДОБЖАНСКИ И ЕВОЛУЦИЈА  ЧОВЕЧАНСТВА: ЈЕДАН ДРУГАЧИЈИ ПРИСТУП

Денко Скаловски

ТЕОДОСИЈУС ДОБЖАНСКИ И ЕВОЛУЦИЈА  ЧОВЕЧАНСТВА:
ЈЕДАН ДРУГАЧИЈИ ПРИСТУП

Сажетак: Експозе настоји да покаже и да докаже да Добжански покушава и у великој мери успева да понуди једно другачије, дијалектчко тумачење еволуције људске врсте, т.ј. еволуције човечанства. На трагу, али и за разлику од традиционалног дарвинизма, Добжански инсистира на тврђењу да еволуција, пре свега биолошка, није завршена, већ да она и даље траје, и поред људске/културне интервенције, наиме и заједно са њом, а која настоји да утиче и промени смерове досадашњих природних токова и процеса. Биологија и култура су постале међузависне и интерферентне, с чиме се човек са својом појавом намеће као главни и најодговорнији фацтор за судбину људског рода и опстанак лудске заједнице/врсте, наиме самог себе, али и тоталитета и целине планетарног биодиверзитета, као нужног предуслова за сопствени опстанак. У својим истраживањима еволуције човечанства Добжански креће од инспиративних ставова неких познатих претходника, какав је на пример Пјер Тејар Де Шарден, али можемо аргументовано констатовати да је Добжански утицао и на Ноама Чомског, посебно када се ради о лингвистичким истраживањима генезе и настанка људског језика, и утицаја трансформационо-генеративне граматике на развој људског ума, т.ј. људског мозга. Истовремено, можемо констатовати да његова истраживања кореспондирају и коинцидирају са истраживањима и етичким ставовима неких савремених биоетичара и философских биолога, какав је на пример Ханс Јонас, и његових упозорења на опасност самоуништења технолошке цивилизације.

Кључне речи: еволуција, биологија, језик, култура, човек, човечанство