Филозофија као методологија критичког мишљења

Проф. Вихарен Бузов,

Универзитет Светих Ћирила и Методија у Великом Трнову, Бугарска

 

Филозофија као методологија критичког мишљења

Сажетак: Од почетака универзитетског образовања још у средњем веку, филозофија је била основа традиције слободних вештина. Кроз метод сумње и рационалне дискусије, она је постала општа алатка критичког мишљења. Сократов подвиг себежртвовања за истину важан је део припреме за самопромишљање слобдних грађана. У овом чланку пратиће се важност дијалектике марксизма и Поперовог критичког метода зарад афирмације различитих варијанти критичког мишљења. На њих можемо реферирати као на практичку логику рационалне диксусије. Они који данас желе да ограниче демократију и слободу јесу у рату против филозофије.