Филозофске и политичке конотације Дучићевих позних списа

Душан Станојевић
ФС 18/59

Филозофске и политичке конотације Дучићевих позних списа

Циљ овог рада је да се преиспитају Дучићеви политички списи који су постхумно објављени у једној књизи под насловом Верујем у Бога и у Српство, и да се критички истраже кључни елементи политичких списа у оквиру те књиге, који су написани под јаким утицајем историјског тренутка у коме настају. Филозофске и политичке конотације које се јављају у овим делима су махом захваћене разним историјским факторима, али под велом духовних начела. У овом раду планирам да испитам која су то духовна начела која Дучић заступа у својим делима и на шта она упућују. Такође желим да критички преиспитам идеје југославизма и њиховог утицаја на српски народ. Тачније, да се осврнем на идеје солидарности, аутономије и национализма за коју Дучић сматра да је осећање скорашњег порекла – у односу на родољубље за које се он залаже. Коначно, планирам да критички истражим његову тезу централизма Србије, са циљем да тај политички став покажем какав он заиста јесте и да ли је у складу са оним што сам Дучић заступа.

Кључне речи: историјски фактори, духовна начела, југославизам, централизам, Србија, идеје солидарности, аутономије и национализма