Чему филозофија у оскудно време?

Александар Лукић
Институт за политичке студије

Чему филозофија у оскудно време?

У овом излагању настојаћемо да покажемо каква је улога филозофије у времену у којем живимо. Насупрот неким мишљењима која заступају становиште да је та улога постала скоро безначајна, сматрамо да филозофија није изгубила на вредности и да и овом преломном времену у којем се успоставља ново стање ствари филозофија као умно мишљење заправо има пресудну улогу. Теорија је увек испред праксе и одређује каква ће она бити. У том погледу, могло би се рећи, као што је то говорио Кант, да нема ништа практичније од добре теорије. Ради се само о томе која ће међу супарничким теоријама победити и одређивати будућу праксу. Тако је од античких времена до данас. Да парафразирамо Маркса, филозофи нису само посматрали свет, већ су га и мењали.

Кључне речи: Филозофија, оскудно време, теорија, пракса, умност