CORPUS HERMETICUM И МЕТА-ПРОСТОР ТЕКУЋЕ СВЕТСКЕ КРИЗЕ

Љубомир Кљакић
“Филозофски утицај у савременом свету, на Балкану и у Србији”
Felix Romuliana, Зајечар, 1-3. септембар 2023.

CORPUS HERMETICUM И МЕТА-ПРОСТОР ТЕКУЋЕ СВЕТСКЕ КРИЗЕ

Абстракт: Од половине седамдесетих година 20. века, филозофија, односно сваки облик мишљења, као мишљања о човеку, његовом свету и изгледима тог света за будућност, системски и систематски маргинализује се, неутралише и уклања са јавне сцене, прецизније са позорнице догађајне историје. Овај ток догађаја уверљиво показује случај критичке теорије која је, као последњи велики циклус филозофског мишљења са сцене догађајне историје нестала током осамдесетих година 20. века. Оно што се од тада до данас представља као утицајно филозофско мишљење само је неки од деривата идеологије корпоративне дистопије – Фукојама, Харари и сл. Тако смо данас добили мета-простор планетарне кризе као дистопијски мета-простор света без филозофије, односно без људског мишљења уопште. Нимало прадоксално, данашња радикална маргинализација филозофског мишљења говори управо о његовој снази.  У извесном смислу и његовој неуништивости.

Доказ у овој ствари јесте чињеница да људски поредак структурално, у својим темељима, почива на филозофском мишљењу, односно на мишљању о човеку, његовом свету и изгледима тог света за будућност  током читаве, досадшње историје. Најпотпуније, снагу тог мишљења као дискретни, подземни, једва видљиви ток, демонстрира Corpus Hermeticum, она збирка филозофско-теолошких расправа чије се ауторство, по традицији, приписује Хермесу Трисмегистросу. Следећи познату историју Corpus Hermeticum-а од 6. века п.н.е. и утицај који има и врши током повести, аутор у овом раду настоји да покаже и потврди његов структурални значај и данас, на крају и на почетку света, односне под предпоставкама историјске демисије (досадашњег) светског (капиталистичког) система, дакле у јеку текуће мета-кризе.