Да ли jе Сократ заступао Сократовски интелектуализам?

Немања Катић

Да ли jе Сократ заступао Сократовски интелектуализам?

АПСТРАКТ: Предмет овог излагања јесте анализа такозваног Сократовског интелектуализма  изнесеног у Платоновом дијалогу  Протагора, као и питање да ли је овај став заиста Сократ заступао. Прво ћемо анализирати део дијалога у којем Платон, преко Сократа, излаже ову позицију, покушавајући да експлицирамо њену формулацију и аргументацију коју Платон нуди у прилог овој позицији. Потом, узимајући у обзир контекст самог дијалога, односно главна питања која бивају постављена – шта је врлина, да ли се може научити и да ли је софистичка вештина та која подучава људе врлини? – покушаћемо показати како, кроз пажљивије читање дијалога, премда Сократ заиста износи и представља се да заступа ову позицију, он заправо преко своје еленктичке методе експлицира у чему резултира Протагорина софистичка вештина.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: сократовски интелектуализам, врлина, еленктички метод, Сократ, Платон, рани дијалози, Протагора, софисти