Felix romuliana

Међународна филозофска школа  FELIX  ROMULIANA се оснива ради остваривања циљева у следећим областима:

1. Подстицање процеса ванфакултетског образовања студената, тј. проширивање њиховог знања из области филозофије, пошто ће програм ове школе надилазити оквире факултетских наставе филозофије и сличих програма. Наиме, ма колико да ће бити еминентно филозофски по своме карактеру, тај програм неће укључивати у себе теме „уџбеничког“ типа, тј. оне које се уобичајено разматрају на факултетима (учења филозофа који су ушли у историју филозофије, основни правци мишљења настали током историјског развоја филозофије и слично). Полазећи од претпоставке да студенти имају прилику да се са том проблематиком упознају током студија филозофије, творци програма филозофске школе сматрају да његово тежиште треба да буде на темама проблемског карактера које се не обрађују или недовољно обрађују на факултетима. Први тематски круг обухватио би разматрање односа између фундаменталних филозофских категорија: Ум и етос; Етос и номос; Агон, Дијалог и филозофија ума; Правда, право и јавно добро; Проблем традиције у филозофији; Филозофија ума, реторика и топика; Традиционална метафизиока и филозофија језика; Истина и плурализам; Нови приступи појмовима природног стања и природних права; Норма и фактицитет; Антички и модерни појам слободе; Појам просветитељства итд.

2. Настојање да се на филозофски начин промисле актуелни проблеми савременог света: Проблем идентитета – индивидуално, етничко, културно, национално и космополитско; Универзализам и контекстуализам – расправа између либерала,мултикултуралиста и комунитараца; Право, политика и моћ; Морал, религија и савремена спољна политика; Филозофски темељи Европе; Хришћанство и европска цивилизација; Преиспитивање проблема зла након 11. септембра; Криза просветитељства; Либерализам и незападне цивилизације и културе; Животна моћ филозофије; Модерна и постмодерна итд.

3. Подстицање продубљења филозофске анализе проблема са којима се суочава Србија у посткомунистичком периоду; Културни образац Србије и њена европеизација; Православље – подстицај или препрека модернизацији Србије?; Универзална правила игре и политичка моћ у Србији; Углед и утицај филозофије у Србији; Религија, држава и цивилно друштво у Србији; Модерни облици рационалности и Србија итд.

4. Профилисање еминентних савремених филозофа чија дела нису уврштена у факултетске наставне програме или се само маргинално узимају у обзир у оквиру њих: Хабермас, Левинас, Мајкл Волзер, Роналд Дворкин, Џон Ролс, Жак Дерида и други.

5. Подстицање на промишљање и развоју алтернативних модела филозофских и научних приступа друштвеној стварности која се може препознати као доба кризе светског либералног система.

6. Подстицање студената на активну партиципацију у раду школе. Отуда ће они моћи, после сваког предавања, не само да предавачима постављају питања, већ и да дају своје кратке коментаре излагања, да сажето изнесу своје мишљење поводом неког од изложених проблема. Ношени жељом да што више мотивишу студенте да похађају Филозофску школу ФР, чланови органа Школе предлажу да се у оквиру ње установи редовни Конкурс за најбољи студентски филозофски есеј (жири састављен од предавача би сваке године додељивао награде за три најбоља пристигла рада, након читања приспелих радова). Тиме би наша Школа дала значајан допринос процесу селектовања најталентованијих студената и стимулисању њиховог стваралачког рада. У тај процес ваљало би укључити и неко од наших релевантних министарстава у смислу финансијске партиципације у наградном фонду. На овај начин награда би добила на тежини и публицитету, што би за последицу имало и раст реномеа и атрактивности наше Школе.

7. Циљ Школе није само увећање знања и интелектуалне радозналости студената, већ и ширење животне моћи и утицаја филозофије у нашем друштву, она ће бити отворена и за све заинтересоване грађане Зајечара.

8. Један од битних циљева наше филозофске установе јесте и подизање квалитета филозофске наставе у средњим школама. Због тога ћемо сваке године у њу позивати и наставнике филозофије из средњих школа ккако би им се омогућило да обогаћују, продубљују и освежују своје филозофско образовање, да се упознају са новим филозофским тенденцијама код нас и у свету.