Зборници

Правила за текстове који се објављују у Зборнику
и другим публикацијама Филозофског центра

Поштовани учесници Међународнe филозофске школе Феликс ромулијана, молимо вас да своје радове за Зборник шаљете на српском језику, на ћирилици, MS Word, проред 1.15, Times New Roman 12. Текстови могу бити и на енглеском језику.

Предвиђени обим радова је најмање 8 стандардних страница заједно са библиографијом.

Ознаке цитата и референце треба да буду у складу са АПА стилом.

  • Да би сте видели садржај издања у PDF формату, кликните на слику
 ЗБОРНИК 2022.
 ЗБОРНИК 2021.
 ЗБОРНИК 2020.
 ЗБОРНИК 2019.

 

 ЗБОРНИК 2017.
ЗБОРНИК 2016.
ЗБОРНИК 2007. – 2015.
ЗБОРНИК 7. Филозофска школа.