Контакт

Центар за примењену филозофију и друштвена истраживања

ФИЛОЗОФСКИ ЦЕНТАР

11000 Београд, Чубрина 4

Тел. 011/2639158

Бр. рачуна: 205-0000000274309-12 Комерцијална банка

filozofski.centar@philocentar.com