МЕХАНИЗАМ И НОВА ОБИЧАЈНОСТ

Александар Лукић, Београд

МЕХАНИЗАМ И НОВА ОБИЧАЈНОСТ

Реч механизам (грч. μηχανή) означава машину или строј. Можда је „строј“ боља српска реч јер је од ње лако направити речи у-строј-ити, у-строј-ено, по-строј-ити, по-строј-ено, што умногоме олакшава разумевање њеног значења. Механизам (строј) састоји се из више делова који су повезани на тај начин да покретање једног узрокује кретање осталих на тачно одређени начин. Стајање у строју, односно бивствовање као део строја, подразумева унапред одређено понашање. Никакво „искакање“ из строја није дозвољено, јер би тиме у-строј-ство било негирано. Слободе у том контексту нема.

Појам механизма (строја) користи се одскора и у међународном праву, па је тако Савет безбедности основао Механизам (строј) за међународне кривичне судове са задатком да чува наслеђе ad hoc међународних кривичних судова за Руанду и Југославију.

У овом раду настојаћемо да покажемо да је тзв. стара обичајност заснована на вредностима француске револуције и просветитељству (слобода, једнакост и братство) у великој кризи пред надоласком новог дигиталног доба које, између осталог, све треба у-строј-и, па и самог човека.

Кључне речи: механизам, строј, у-строј-ство, слобода, обичајност, дигитално доба, човек