Монографије

2000. године – објављена књига Светозара Стојановића а са-издавач је била кућа “Филип Вишњић”.
2017. године – Миленко Бодин Национална безбедност