О Центру

„Центар за примењену филозофију и друштвена истраживања“ (Скраћени назив Удружења Филозофски центар) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области истраживања друштвених појава и процеса.

Циљеви Филозофског центра су: интердисцилинарна истраживања друштвених појава са циљем да резултати истраживања имају друштвену релевантност, истраживања и експериментални развој у друштвеним и хуманитарним наукама, системски рад у истраживању којим ће се достизати светски стандарди ослобођени идеолошких и реално политичких конотација, рад на припреми, изради и реализацији пројеката путем којих би се омогућило да Србија буде активно укључена у светске научне токове и повезивање са сличним институцијама у свету.