Историјат

Филозофски центар је основан давне, 1996. године, са веома амбициозним плановима које је нарочито истицао његов први директор, др Мирослав Миловић, професор на Филозофском факултету у Београду. Околности су одвеле проф. Миловића у Бразил, где се за стално населио, чиме је рад Филозофског центра готово потпуно утихнуо.

 

Променом управе почеле су и неке активности, као што је објављивање неколико књига и организовање мањег броја семинара. У то време за директора је изабран проф. др Миленко Бодин.

 

Од 2017. године Филозофски центар је активно укључен у организацију обновљене Међународне филозофске школе „Феликс ромулијана“, а од 2019. године постаје и са-оснивач поменуте Школе заједно са Културним центром из Зајечара.