Мисија и визија

Мисија Центра је да се обнови а у новом историјском контексту и појача улога филозофије у свим важним питањима за теоријски и практичан живот организоване људске заједнице. У том смислу се употребљава израз  примењена филозофија која би у временима њеног настанка био сувишан јер филозофија јесте део живота а не нешто изван њега.

Визија је да Филозофски центар окупља филозофске мислиоце и оне из сродних дисциплина који би чинили основу за интелектуалну заједницу која промишља стање човека у свету. Филозофски центар би био средиште те интелектуалне заједнице што му име и говори, а која би могла да се надограђује у институционалној форми и да свакако буде у проактивној улозисубјекта обликовања идеја друштвених промена а не њихов пасивни посматрач.