СВЕТ У ТРАНСУ

Борис Братина
Универзитет у Приштини
(са привременим седиштем у Косовској Митровици),
Катедра за за филозофију
e-mail bokibor@yahoo.com

СВЕТ У ТРАНСУ

Транс-хуманизам, транс-естетика, транс-сексуалност и друге транс-фразе као да хоће нешто од нас. Оно што желе, то се и практикује на тоталитету субјективности. Цео свет као да је пао у транс. Транс о коме овај рад говори је свеприсутни захтев, али то прелажење и прекорачење које он евоцира много је мање мистично у односу на мађију. Ипак, транс у који морамо пасти сачињавају радње које треба да нас у то стање ставе. За то је потребна читава техника, која очевидне ствари чини безначајним, док се смисао значаја деловања помера на акцентуацију ствари које треба да промене људску природу и ускрате њене потенцијале. У том смислу, рад хоће да покаже медијске технике, па и да укаже на употребу хемијских препарата, који те “технике” допуњују у циљу остваривања неделатног транса, таквог да доприноси у обезбеђивању репродукције владајућег поретка глобално, Изазивање транса и његово вредносно промовисање ради на високим фреквенцијама (не)свести са високим учинком и мења сваку основу идентитета када је реч о “погледу на свет”. Постоје ли контра-технике или приступ које би савремену кризу, схваћену пре свега као кризу идентитета, могао зауставити, тј. вратити свест изворном промишљању које је човеку прирођено?

Кључне речи: свест, самосвест, медији, криза, трансхуманизам, транс.