Трансхуманизам, медији и критичко мишљење

Дивна Вуксановић

Трансхуманизам, медији и критичко мишљење

У саопштењу се преиспитује трансхуманистички оквир теоријског и практичког деловања, у спрези са светом медија. Под медијима се овде подразумевају првенствено савремени медији масовних комуникација, као и интернет и друштвене мреже.

Приступ овом односу је проблемско-критички и разматра се са становишта естетике и филозофије медија, а у интердисциплинарном кључу истраживања.

Кључне речи: трансхуманизам, медији, критичко мишљење, филозофија медија, естетика