ВЕЧНИ Др ВИКТОР ФРАНКЕШТАЈН – Трансхуманизам, биодигитална дистопија и капитализам Covid 19

Љубомир Кљакић

ВЕЧНИ Др ВИКТОР ФРАНКЕШТАЈН
Трансхуманизам, биодигитална дистопија и капитализам Covid 19

Сажетак: Аутор у раду заступа становиште да је, упркос својих јавно декларисаних циљева, концепт трансхуманизма (како је тај програм именовао Џулијан Хаксли 1957) заправо идеолошка платформа за стратегије, политике и технологије заштите, очувања и преживљавања светског (капиталистичког) система под предпоставкама његове текуће историјске демисије, тренутно у облику капитализма SARS 2 Covid 19.

С тим у вези, аутор представља аргументе акумулиране током протеклих 200 година светске историје – од 18-19. до 20-21. века (посебно еугеника, социјални дарвинизам, неолибералне биополитике 20. века, актуелни биодигитални програм светске корпоративне олигархије у чије име наступају Клаус Шваб и Светски економски форум са њиховим програмом Великог ресетовања који треба да буде окончан 2030. века).

Општи етички модел овог тока догађаја постављен је на самом његовом почетку, у роману Франкештајн или нови Прометеј Мери Вулстонкрафт Шели (рођ. Годвин), чије се прво издање појавило 1818. без имена аутора.

Кључне речи: историјска демисија светског (капиталистичког) система, капитализам SARS 2 Covid 19, светска корпоративна олигархија, трансхуманизам, биодигитална дистопија, Мери Вулстонкрафт Шели, Др Виктор Франкештајн.